kukla üzerinden hayatla bağ kurmak semineri

Kukla Üzerinden Kendimizle, Birbirimizle ve Hayatla Bağ Kurmak

 

Seminer - Yetişkinler İçin

Dünyaya gözümüzü açtığımızda anne memesi ile başlayan birey nesne yani insan madde ilişkisinden yola çıkarak; kuklayı ruh ve madde, iç dünya ile dış dünya, içimizdeki çocuk ile dışımızdaki yetişkin arasında bir denge olarak çalışan yanıyla anlattığımız bu seminerde, bağ kurmanın insan yaşamındaki gerçekliği ve önemi düşünüldüğünde;

Kuklacılığın içimizdeki çocukla bağ kurarak ruhsallığa alan açan yanının insan psikolojisinde ve ilişkilerde yarattığı dönüşüm ve bununla doğru orantılı olarak yaşama köklenmemizdeki rolünü kendi deneyimimizden aktarmak istedik.

Bağ kurmanın insan yaşamında doğduğundan itibaren başlayarak nasıl hayati bir önem taşıdığına baktığımızda sağlıklı ve samimi bağlar kurabilmenin bir yolu olarak…

Hepimizin içindeki merak eden, oyun oynayan ve yaşama katılma coşkusunu hiç kaybetmeyen çocukla mümkün olabileceğini, bir çözüm yolu olarak teklif ediyor. Ve buradan çıkışla kendimizle birbirimizle ve yaşamla olan bağımıza kendi mesleğimizin perspektifimizden bakarken, katılımcıları da bu bağlarına yeniden bakmaya davet ediyoruz.

 

kukla ile çocuğa ve içindeki çocuğa temas etmek

Kukla ile Çocuğa ve İçindeki Çocuğa Temas Etmek

Bihter Gülgeç Saka

Yıllarca süren sahne hayatıma, kuklacılık deneyimime, çocuklarla ve psikologlarla yaptığım çalışmalara, bununla birlikte bir anne oluşuma dayanarak ama en çok da kendi yaşam deneyimimden ve içimdeki çocukla kurduğum bağdan söyleyebilirim ki;

Çocuklar, bir kuklayı konuşturduklarında iç dünyaları görünür olur, çünkü kuklayı ellerine aldıklarında duygularını kolaylıkla dile getirebilirler. Bu ifade alanı çocukla yetişkin arasında kestirme bir yol oluştururken, çocuğun da duygusal olarak içsel bir denge kurmasına yardımcı olur. Böylece kukla aracılığıyla, yetişkinle çocuğun arasındaki ilişki şeffaflaşır, birlikte oyun kurulmasına iki taraf için de rahat bir geçiş hazırlar ve yaratıcılık alanlarını besler. Çünkü kukla yetişkinin de kendi içindeki çocuğa temas etmesine bir vesile olmaktadır. Kukla kalbimizde olanı duymaya ve duyurmaya alan açmaktadır.

Kendi iç dünyamızla da daha fazla haşır neşir olduğumuz pandemi zamanlarında, hepimizin içindeki çocuğa biraz temasın iyi geleceğini düşündüm.

Bu seminerde, kalbimde olanı ifade etme ve ruhumla yaşam arasında bağ kurmaya bir denge olarak seçtiğim yaşam yolumun hikâyesinden çıkışla,  hayatlarınıza ve içlerinizdeki çocuğa sesleneceğim.

 

Kimler katılabilir;

Ebeveyn, okul öncesi öğretmenleri, çocuk gelişim uzmanları, öğretmenler, pedagoglar, çocukla çalışan herkes ve ilgi duyanlar, kendi içindeki çocukla bağ kurmak isteyen ve bir çocukla bağı olan herkes katılabilir.

NOT: Dileyen kurumlar bu etkinliğe ek olarak Emre Saka ile kukla yapımı atölyesi de alabilirler. Böylece katılımcılar pratikte de yapacakları seminerde kendi kuklalarıyla çalışabilirler.